ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ สน.นิมิตรใหม่

ข้อมูล ณ เดือน 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ สน.นิมิตรใหม่