ภาพการประชุมข้าราชการตำรวจ สน.นิมิตรใหม่
วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สน.นิมิตรใหม่