ประวัติ

สถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ตาม กฎกระทรวง เรื่องกำหนดหน่วยงานเขตอำนาจความรับผิดชอบและพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ ๑๙ ) พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบทางด้านทิศเหนือของสถานตำรวจนครบาลมีนบุรี ตั้งแต่คลองหนึ่งตะวันออกและคลองหนึ่งตะวันตก   ขึ้นไป ถึงเขตติดต่อพื้นที่สถานีตำรวจภูธรลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รวมพื้นที่ทั้งหมด ๖๔.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ 40,321  ไร่  50  ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 49/34-36 หมู่บ้านลีลา ถนนนิมิตใหม่   แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ต่อมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 ได้ย้ายมา ณ อาคารที่ตั้งปัจจุบัน

เลขที่ 99 ถนนไมตรีจิต ซอย ๒ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  10510


โทรศัพท์กลาง 02-569-1930 , 02-569-1830 
อีเมล์ nimitmaipolicecom@gmail.com
เว็บไซต์     www.nimitmaipolice.com