วันที่ 5 ม.ค.2565 พัฒนาปรับปรุงที่จอดรถบริเวณ สน.นิมิตรใหม่

นิมิตร 1 ว.4 ตรวจสอบการจัดทำสถานที่จอดรถจักรยานยนต์สายตรวจ บริเวณหน้า สน.นิมิตรใหม่.