ภาพการประชุมข้าราชการตำรวจ สน.นิมิตรใหม่
วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.สน.นิมิตรใหม่