ภาพการประชุมข้าราชการตำรวจ สน.นิมิตรใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ศปก. สน.นิมิตรใหม่