ภาพการประชุมข้าราชการตำรวจ สน.นิมิตรใหม่
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ศปก. สน.นิมิตรใหม่