ภาพการประชุมข้าราชการตำรวจ สน.นิมิตรใหม่
วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สน.นิมิตรใหม่