ภาพการประชุมข้าราชการตำรวจ สน.นิมิตรใหม่
วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สน.นิมิตรใหม่