ภาพการประชุมข้าราชการตำรวจ สน.นิมิตรใหม่

วันวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม  2565 เวลา 13.00 น.

ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 สน.นิมิตรใหม่