ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 49

ประกาศปิดสถานที่ฯ-49