ประชาสัมพันธ์ ภารกิจผู้บังคับบัญชา จิตอาสา กิจรรม ชุมชนสัมพันธ์

วันนี้ที่ 17 พ.ค.2565 เวลา 13.00 -14.00 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สน.นิมิตรใหม่ คลิกดูภาพ
วันที่ 26 เม.ย.2565 เวลา 13.00 น. ประชุม สน.นิมิตรใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2565 คลิกดูภาพ
วันที่ 8 เม.ย.2565"ตร."เชิญชวนฝากบ้านไว้กับตำรวจ” ผ่านแอปพลิเคชัน "ฝากบ้าน 4.0” คลิกดูภาพ
วันที่ 2 เม.ย. 2565 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบึงบัว คลิกดูภาพ
วันที่ 29 มี.ค.2565 เวลา 13.00 น. ประชุม สน.นิมิตรใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2565 คลิกดูภาพ
วันที่ 14 มี.ค.2565 ชุด ตชส.จิตอาสา สน.นิมิตรใหม่อำนวยความสะดวกการจราจร คลิกดูภาพ
วันที่ 14 มี.ค.2565 เวลา 08.30 น. ชุด ตชส.จิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด คลิกดูภาพ
วันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. ชุด ตชส.จิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด คลิกดูภาพ
วันที่ 22 ก.พ.2565 เวลา 13.00 น. ประชุม สน.นิมิตรใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิกดูภาพ
วันที่ 27 ม.ค.2565 เวลา 13.00 น. ประชุม สน.นิมิตรใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2565 คลิกดูภาพ
วันที่ 11 ม.ค.2565 พัฒนาปรับปรุงถนนบริเวณ สน.นิมิตรใหม่ คลิกดูภาพ
วันที่ 8 ม.ค.2556 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ชุมชนอาสาพัฒนา คลิกดูภาพ
วันที่ 7 ม.ค. 2565 เวลา 10.50 น ตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์ชุมชนเคหะคลองเก้า คลิกดูภาพ
วันที่ 7 ม.ค. 2565 เวลา 10.00 น ตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์ชุมชนพร้อมพัฒนา คลิกดูภาพ
วันที่ 5 ม.ค.2565 พัฒนาปรับปรุงที่จอดรถบริเวณ สน.นิมิตรใหม่ คลิกดูภาพ
วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. จิตอาสาประชาสัมพันธ์ ณ. สำนักงานเขตคลองสามวา คลิกดูภาพ
วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. จิตอาสาพัฒนา มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์(สุเหร่าสามวา) คลิกดูภาพ
วันที่ 23 ธ.ค.2564 เวลา 19.00 น. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานนีตำรวจกับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่ คลิกดูภาพ
วันที่ 16 ธ.ค. 2564 จิตอาสาตรวจเยี่ยมชุมชน คลิกดูภาพ
วันที่ 14 ธ.ค.2564 เวลา 13.00 น. ประชุม สน.นิมิตรใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 คลิกดูภาพ
วันที่ 5 ธ.ค. 2564 จิตอาสาวันสำคัญ ณ.สวน 60 พรรษา คลิกดูภาพ
วันที่ 30 พ.ย.2564 กิจกรรม ครบรอบ 27 ปี ก่อตั้ง สน.นิมิตรใหม่ คลิกดูภาพ
วันที่ 15 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น. ประชุม สน.นิมิตรใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกดูภาพ
วันที่ 11 พ.ย.2564 จิตอาสาพัฒนา วัดลำกระดาน คลิกดูภาพ
วันที่ 8 พ.ย.2564 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกัน covid-19 คลิกดูภาพ
วันที่ 29 ต.ค.2564 จิตอาสาพัฒนา สน.นิมิตรใหม่และพื่นที่ข้างเคียง คลิกดูภาพ
วันที่ 27 ต.ค.2564 จิตอาสาบริจาคโลหิต ณ วังปารุส คลิกดูภาพ
วันที่ 11 ต.ค.2564 เวลา 13.00 น. ประชุม สน.นิมิตรใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 คลิกดูภาพ

  Facebook ภาพกิจกรรม